ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาหลัก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว โรงเรียนเปร็งวิ […]

Read more
กิจกรรม
นิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาส […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เปร็งวิสุทธาธิ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง รองผู้อำน […]

Read more