ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาภาษาอังกฤษ

Read more
กิจกรรม
งานเสวนา แลกเปลี่ยน มุมมอง ทิศทางการศึกษา

Read more
กิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด

Read more
กิจกรรม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Read more
กิจกรรม
งานฉลองบูรณะศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ 137 ปี

Read more
กิจกรรม
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

Read more
กิจกรรม
ต้อนรับบุคลากรใหม่สู่รั้วเขียวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read more