ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

https://photos.app.goo.gl/SDcmuE4Ppiz3Y37o9

Read more
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาหลัก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว โรงเรียนเปร็งวิ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เปร็งวิสุทธาธิ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง รองผู้อำน […]

Read more