กิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

งานอนามัยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรร […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

https://photos.app.goo.gl/SDcmuE4Ppiz3Y37o9

Read more