กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดกิจกร […]

Read more