กิจกรรม
นิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาส […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เปร็งวิสุทธาธิ […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับครูจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับ ครูจุฑารัต […]

Read more
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง รองผู้อำน […]

Read more
กิจกรรม
การอบรม "การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ผู้เรียน

Read more