กิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Read more
กิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Read more
กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการส่งเสริมสนุบสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมสอนศิลปะ โดยทีมงาน PTT CSR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Read more
กิจกรรม
ต้อนรับนายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

Read more