ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิด-ปิดภาคเรียนและปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

Read more
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาหลัก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมคนท่อฯ ขออาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว โรงเรียนเปร็งวิ […]

Read more
กิจกรรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องการใช้งานและตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา […]

Read more
กิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ครูศศศิธร นาอุดม แล […]

Read more