กิจกรรม
งานเสวนา แลกเปลี่ยน มุมมอง ทิศทางการศึกษา

Read more
กิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด

Read more
กิจกรรม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Read more
กิจกรรม
งานฉลองบูรณะศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ 137 ปี

Read more
กิจกรรม
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

Read more
กิจกรรม
ต้อนรับบุคลากรใหม่สู่รั้วเขียวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนร่วมแข็งขันเซปักตะกร้อ "หาดอมราเซปักตะกร้อ" ลีกครั้งที่ 1ตัวแทนนักเรียนร่วมแข็งขันเซปักตะกร้อ

ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่วมแ […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจก […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

งานอนามัยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรร […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจก […]

Read more