กิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและต...

Read More
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและต...

Read More
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและต...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

บุคลากรและ...

Read More