announce

ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาภาษาอังกฤษ

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีการศึกษา 2566

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

Read more