กิจกรรม
กิจกรรมสอนศิลปะ โดยทีมงาน PTT CSR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Read more
กิจกรรม
ต้อนรับนายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

Read more
กิจกรรม
ศิษย์เก่าฯมอบทุนการศึกษา

Read more
กิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more
กิจกรรม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Coding

Read more
กิจกรรม
พิธีส่งมอบอาคารเรียนและบ้านพักตำรวจ โดย บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน

Read more