ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

งานอนามัยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรร […]

Read more
กิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจก […]

Read more
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

https://photos.app.goo.gl/SDcmuE4Ppiz3Y37o9

Read more
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีการศึกษา 2566

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติการประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง รองผ […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น.

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://smar […]

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more
กิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เข้าร่ […]

Read more